Wet chemical nitridation of GaAs (100) by hydrazine solution for surface passivation

Authors: Berkovits V.L., Ulin V.P., Losurdo M., Capezzuto P., Bruno G., Perna G., Capozzi V.
Years: 2002
Source Title:
Doi: 10.1063/1.1479212
Venue: NanoChem @ URT Bari