Spectroscopic ellipsometry investigation of V2O5 nanocrystalline thin films

Authors: Losurdo M., Barreca D., Bruno G., Tondello E.
Years: 2001
Source Title:
Doi: 10.1016/S0040-6090(00)01820-4
Venue: NanoChem @ URT Bari