4 Rys MODELE Drewniane: a-niedzielony, b-z częściami odejmowanymi, 1-listwy odejmowane, c-dzielony, 1-kołki ustalające Obecnie MODELE i rdzennice Małe i średniej wielkości wykonywane są z tworzyw sztucznych. Nie wszystkie odlewy tworzą pełną, zwartą bryłę, wypełnioną Metalem całkowicie. Większość odlewanych elementów Posiada wewnątrz różnego kształtu i wielkości Wolne przestrzenie lub otwory odtwarzane przez rdzenie mocowane w formie. Rdzenie formuje się w rdzennicach, które również mogą być niedzielone, dzielone i z częściami odejmowanymi (Rys. 4,5). Rys Rdzennice: a-niedzielone, 1-rdzeń; b-dzielone, 1-rdzeń; c skrzynkowa z częściami odejmowanymi, 1 pancerz rozbieralny, 2-boczne wysuwane części, 3-Dolna odejmowana część 52 3 4.2.2. narz, Zia i przyrządy formierskie do ręcznego wykonywania formy służą specjalne narz, Zia formierskie, które zależnie OD zastosowania Można podzielić na Dwie grupy: narzĩzia Służące do zaformowania modelu w skrzynce lub w podłożu odlewni (Rys. 4,3), narzĩzia Służące do wyjmowania modelu, naprawiania części uszkodzonych formy i ostatecznego wykończenia jej (Rys. 4,3). Rys Podstawowe narzet Zia do formowania ręcznego: 1, 2-ubijaki duże, 3, 4-ubijaki Małe, 5-ubijak pneumatyczny, 6-gładziki płaskie, 7-gładziki krawędziowe, 8-jaszczurki, 9-sito, 10-łopata, 11-Lancet z haczykiem, 12-haczyk do wyjmowania modelu, 13-p, F ormy Odlewnicze na się najczę w metalowych skrzynkach formierskich.

Skrzynki te mogą być prostokątne, kwadratowe, du okragle i o kształtach specjalnych. Wykonuje się je jako odlewy z Żeliwa, staliwa, aluminium oraz tłoczone i spawane z blach stalowych. Ne się formy odlewnicjay potrzebny jest modèle. Modèle odlewniczy jest pomocniczym przyrządem o kształcie zewnętrznym odlewanego przedmiotu z pewnymi zmianami podyktowanymi względami odlewniczym. Wymiary modelu powiększone są o wielkości skurczu metalu w czasie krzepnięcia. Pod względem konstrukcyjnym MODELE możemy podzielić na grupy: I-MODELE direct odtwarzające kształt odlewu: są à MODELE bezrdzeniowe, CZYLI tzw. MODELE naturalne, II-MODELE pośrednio odtwarzające kształt odlewu, wymagające stosowania skrzynek rdzeniowych (rdzennic), III-MODELE tumulszczone. Wszystkie MODELE Można wykonać jako MODELE dzielone i niedzielone (Rys. 4,4). Ne formowania ręcznego, CZYLI do Produkcji jednostkowej i małoseryjnej na się je z Drewna. Znacznie bardziej trwałe są MODELE metalowe wykonywane najczę ze stopów aluminium, miedzi je Żeliwa.

MODELE metalowe stosuje się przy formowaniu maszynowym; są un zamocowane na stałe do son płyt podmodelowych je tworzą tzw. płytę modelową. 51 symbole CHEMIA nazwa grupowania wyjątki. Z. Z produkcja masy włóknistej produkcja papieru i tektury 17.21. Z de la produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Wydział budowy maszyn i zarządzania Instytut Technologii mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne Laboratorium przygotowanie do pracy frezarki CNC CYKL i Ćwiczenie 2 opracował: Dr inż. Krzysztof instrukcja montażu ANTTI W. SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA 009 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 9 FIN-0 Kanunki, Kuusjoki Tél. + 77 700 Fax + 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi PŁYTKI POSADZKOWE 1/6 01,1 Obciążone ruchem pieszym, wózkami widłowymi o napędzie ręcznym i motorowym o Masie całkowitej do 2,0 T na ogumieniu pneumatycznym, CSE, oraz kołach gumowych pełnych. Posadzki Kompozyty polimerowe ĆWICZENIE 3 Otrzymywanie Wyrobów z kompozytów polimerowych metodą vide casting cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z techniką odlewania próżniowego hybrydowych kompozytów Odlewnia, działająca do lutego 2002 Roku w ramach Zakładów Mechanicznych BUMAR ŁABĘDY S.A., ma za sobą ponad 50 lat tradycji i doświadczeń w Produkcji odlewów staliwnych.