Luminescence study of the disorder in polycrystalline InP thin films

Authors: Perna G., Capozzi V., Augelli V., Ligonzo T., Schiavulli L., Bruno G., Losurdo M., Capezzuto P., Staehli J.L., Pallara M.
Years: 2001
Source Title:
Doi: 10.1088/0268-1242/16/5/317
Venue: NanoChem @ URT Bari