Symmetry Breaking in Oligomer Surface Plasmon Lattice Resonances

M. Esposito, F. Todisco, S. Bakhti, A. Passaseo, I. Tarantini, M. Cuscunà, N. Destouches and V. Tasco. Nano Lett., Publication Date (Web): February 5, 2019 doi:10.1021/acs.nanolett.8b05062