Naphthalene-based periodic nanoporous organosilicas: I. Synthesis and structural characterization

Authors: Dimos, Konstantinos; Antoniou, Myrsini K.; Meichanetzoglou, Aimilia; Lymperopoulou, Smaragda; Ouzouni, Maria-Dimitra; Koutselas, Ioannis B.; Fokas, Demosthenes; Karakassides, Michael A.; Agostino, Raffaele G.; Gournis, Dimitrios
Years: 2012
Source Title: MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS
Doi: 10.1016/j.micromeso.2012.03.037
Venue: LiCryL @ Rende (CS)