Determination of the roughness of concave laser mirrors

Authors: Asadchikov V.E., Bukreeva I.N., Vinogradov A.V., Kozhevnikov I.V., Ostashev V.I., Sagitov S.I.
Years: 1997
Source Title: Quantum Electronics
Doi: 10.1070/QE1997v027n09ABEH000822
Venue: S.Li.M. Lab @ Roma